Udskrift fra /Content/print/Værksted
Udskrevet 14-10-2019 15:56:19

VÆRKSTED


 
I 2006 har vi erhvervet os et værksted.
 
Det gør os i stand til at udføre værkstedsopgaver.
 
Herved opnår vi at kunne special fremstille vinduer, døre og andre opgaver som i dag er svære at kunne få leveret.
 
Ligeledes optimerer det kvaliteten og nedbringer leveringstiden væsentligt i forholdtil andre leverandører.
 
Vi kan også udføre reparationer på inventar og lignende.